Perzów, 25.05.2018r.

                                                                                                                             

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części dokumentu RODO firma MACIEJ MEBLE P.P.U.H. EXPORT IMPORT Ryszard Maciej z siedzibą w Perzów 109B, 63-642 Perzów, NIP 6190002464, REGON 250031001,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48627869064,  informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych (danych firmowych ) jest firma MACIEJ MEBLE.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem a firmą MACIEJ MEBLE, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO         (w odniesieniu do danych osobowych Kontrahenta) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób) lub w celu ewentualnego dochodzenia praw wynikających z odrębnych przepisów.

W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako osobę trzecią jest wykonywanie współpracy.

Odbiorcami danych mogą być radcy prawni i ekonomiczni Administratora, audytorzy jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 2 i 3.

Dane przetwarzane będą przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celach określonych w przepisach prawa (cel archiwalny).

Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne do realizacji współpracy.